Koersbal

Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op “jeu de boule”. Omstreeks 1980 is de sport overgewaaid naar Europa . Bewegen is gezond en daarom wordt in het kader van ”Meer bewegen voor Ouderen” steeds meer koersbal gespeeld. Koersbal is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter. Er spelen telkens twee personen tegen elkaar. De ene met 4 zwarte en de ander met 4 bruine ballen. De bedoeling van het spel is, net als bij “jeu de boules ” om de ballen zo dicht mogelijk te rollen bij de jack, het witte doelballetje. De ballen rollen echter niet in een rechte baan, maar in een boog. Dit komt omdat het zwaartepunt van de koersballen niet in het midden zit. Daardoor is koersbal leuk, maar zeker in het begin ook moeilijk. Iedereen kan het leren en zal gauw ervaren dat koersbal vooral een gezellig maar ook een verrassend spel is. Er is geen kracht voor nodig, zodat iedereen gelijke kansen heeft.

 

Met uitzondering van de maanden juli en augustus wordt er in principe elke dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur koersbal gespeeld in Buurthuis Irene. De kosten bedragen € 3,- inclusief twee consumpties per middag. Inlichtingen bij mevr. Jo Heystek. Telefoon 0168 473362.