Over ons

De Stichting Seniorenraad Willemstad is opgericht op 28 mei 1999 om de belangen van alle 55-plussers in het werkgebied te behartigen en een sociaalnetwerk te vormen.


Onder belangen wordt alles verstaan wat met welzijn en welbevinden te maken heeft.

Het werkgebied is gelijk aan het gebied van de voormalige gemeente Willemstad. Dus zowel Willemstad als Helwijk en daarbij ook het buitengebied.


De Seniorenraad is een stichting, dus kunt u geen lid worden. Daarom mag iedereen gewoon meedoen aan de activiteiten als u maar 55-plusser bent en woont in het werkgebied. U betaalt geen contributie aan de stichting, maar u betaalt voor activiteiten een kleine bijdrage om een deel van de kosten te dekken. Soms zijn activiteiten zelfs gratis. Het merendeel van de kosten wordt betaald met subsidiegelden die jaarlijks door de gemeente Moerdijk aan de Seniorenraad worden verstrekt.


Het bestuur van de Seniorenraad ziet de doelgroep als een verscheidenheid van individuele mensen met individuele wensen en mogelijkheden. Die wensen en mogelijkheden zijn heel verschillend, vaak bepaald door lichamelijke en/of  geestelijke beperkingen. Bij de keuze van de activiteiten laat het bestuur zich niet leiden door de ‘grootste groep’, maar heeft aandacht voor alle groepen met aangepaste wensen. Wel moeten de kosten voor de Seniorenraad te verantwoorden zijn. Zeer zeker ten opzichte van de groepsgrootte.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die belangrijk vinden om met elkaar een sterk netwerk in stand te houden.

Het bestuur wordt gevormd door:

Jacques Schreuder (Voorzitter)

Annelies Schreuder (Secretaris)

Kitty de Witte (Penningmeester)

Coby Kist (Bestuurslid)

Anneke Beijer (Bestuurslid)