Bridgen

Bridgen is een leuk en boeiend spel, dat wereldwijd wordt gespeeld met overal dezelfde spelregels. Men kan tot op hoge leeftijd bridgen. Het is niet alleen leuk en boeiend, maar het traint ook het geheugen en bevordert de sociale contacten.


De Seniorenbridgeclub Willemstad speelt iedere woensdagmiddag in Buurthuis Irene van 13.15 uur tot 17.00 uur Gezelligheid staat bovenaan.


Het wordt gespeeld met een partner, waarbij met biedingen wordt geprobeerd het beste eindbod te krijgen. Vervolgens probeert men zoveel mogelijk slagen te halen. De tegenpartij probeert natuurlijk dit te voorkomen. Het is wel noodzakelijk om een beginnerscursus te volgen; het is echt de moeite waard.


De contributie bedraagt € 30,- voor het hele jaar. Zelfs in de zomermaanden wordt er gespeeld.

Indien u interesse hebt, kunt u contact opnemen met de heer Arie v.d. Linden tel. 06 42206465


Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen in ons clubje.